– Keď Alexander Veľký dobyl svet, bol ešte mladý muž a túžil dobyť ďalšie územia.

– Napoleon mal len 35 rokov, keď sa stal vládcom Francúzska.

– Thomas Jefferson mal menej než tridsať, keď bol zvolený do parlamentu. Museli preto urobiť výnimku v zákonoch, aby tento mladý štátnik mohol zaujať svoje miesto.

– Spisovateľ William Cullen Bryant mal len 19 rokov, keď napísal svoje najznámejšie dielo.

– Priemerný vek pútnikov, ktorí sa doplavili do Ameriky, bol 26 rokov.

– Jana z Arku mala len 16 rokov, keď viedla Francúzsko k víťazstvu.

– Keď mal Mozart 14 rokov, bol schopný ktorékoľvek hudobné dielo zahrať po prvom počutí spamäti.

– Izák Newton sformuloval zákon gravitácie, keď mal 24 rokov.

Nikto nie je príliš mladý – ale ani príliš starý – na to, aby urobil veľký objav alebo nejaký významný čin, ktorý zmení svet.


Zdieľať: