Cirkevný otec Augustín k textu 1 Moj 2,21.22 poznamenal: „Keby Pán Boh chcel, aby žena svojho muža ovládala, bol by ju vybral z jeho hlavy. Keby ju bol určil na to, aby bola jeho slúžkou, po ktorej by mohol hoci aj šliapať, bol by ju vzal z jeho nohy. Ale Pán Boh vzal jedno rebro z Adamovho boku a urobil z neho Adamovi ženu s tým, že mu má stáť po boku a byť mu pomocníčkou.“

Stará rabínska múdrosť komentuje tento text s dávkou humoru takto: „Každý muž je vo svojom vnútri nepokojný, kým mu chýba jedno rebro z jeho boku. Podobne nepokojná je aj žena, kým ju muž nevezme pod svoje rameno, odkiaľ bola vzatá.“


Zdieľať: