Pred vyše tridsiatimi rokmi zazneli v televízii v jednej zábavnej relácii trpké slová: „Chcete vedieť, čo je domov dôchodcov? Je to pomsta detí rodičom za detské jasle!“

Čím ďalej tým viac sa stretávame so sebectvom rodičov voči deťom, ale aj detí voči rodičom. Mladá generácia sa bude k svojim rodičom správať tak, ako vidí, že sa oni správajú k svojim rodičom.


Zdieľať: