Keď sa Sundar vrátil domov, čoskoro mu bolo zrejmé, že otec nedá pokoj, kým sa nevzdá svojej kresťanskej viery a nevráti k svojmu sikhskému dedičstvu. Pri jednej príležitosti ho otec poslal na návštevu k jeho bohatému strýkovi. Strýko ho zaviedol do suterénu svojho domu, kde mal veľký oceľový trezor plný bankoviek a drahokamov, ktoré sa trblietali vo svetle olejovej lampy.

„Všetko toto bohatstvo bude tvoje, ak sa zriekneš svojej novej viery a ostaneš pri náboženstve svojich otcov a predkov,“ povedal Sundarovi.

Sundar bol však rozhodnutý: „Ďakujem ti, strýko,“ odvetil, „nemôžem prijať tvoju ponuku. Musím nasledovať pravdu tak, ako ju vidím ja.“

Pretože odmietol strýkovu ponuku, otec a bratia začali Sundara prenasledovať.


Zdieľať: