Telemachus – mních, ktorý žil v 4. storočí n.l. – cítil, že ho Boh posiela do Ríma. Býval v kláštore. Zbalil si, čo mal a vydal sa na cestu. Keď dorazil do Ríma, ulice boli plné ľudí. Keď sa spýtal, čo sa deje, dozvedel sa, že práve v ten deň sa mali konať zápasy gladiátorov (starorímskych zápasníkov) vo veľkom divadle. Bol to deň hier a zábavy. Pomyslel si: „Ešte teraz, vo 4. storočí po Kristu, sa zabíjajú len tak pre potešenie?“ Utekal preto do divadla a počul, ako gladiátori kričia: „Nech žije cisár! Zomrieme za cisára!“ Pomyslel si: „To sa nesmie stať!“ Preskočil zábradlie a smeroval doprostred poľa; postavil sa medzi dvoch gladiátorov a povedal: „V mene Kristovom, zadržte!“ Dav protestoval a začal kričať: „Prebodni ho! Prebodni ho!“ Jeden z gladiátorov sa rozohnal a udrel ho tupou stranou meča. Mních spadol do piesku. V okamihu však vstal a zopakoval: „V mene Kristovom, zadržte!“ Dav opäť odpovedal: „Prebodni ho!“ Jeden gladiátor bez rozmýšľania vnoril svoj meč do mníchovho brucha. Mních spadol do piesku, ktorý sa pod ním začal sfarbovať krvou dočervena. Pri poslednom výdychu ešte zašepkal: „V mene Kristovom, zadržte!“ Celé divadlo zrazu stíchlo. O chvíľu jeden muž vstal a odišiel; po ňom ďalší a ďalší, až kým tam nikto nezostal. Odišlo všetkých 80 000 návštevníkov. Bol to posledný zápas gladiátorov v histórii Ríma.


Zdieľať: