Zdá sa, že niektorí učitelia svojich žiakov nikdy neponižujú. Jeden učiteľ napísal žiakovi do žiackej knižky takúto poznámku: „Váš syn veľmi šikovným a tvorivým spôsobom používal na vyučovaní vizuálne pomôcky.“

Otec žiaka zavolal učiteľovi a spýtal sa ho: „Čo to znamená, že tvorivým spôsobom používal vizuálne pomôcky?“

Učiteľ odpovedal: „To znamená, že odpisoval od žiaka, ktorý sedel vedľa neho.“

Aj zlá a nepríjemná vec sa dá povedať pekným a príjemným spôsobom. Nauč sa používať svoje slová tak, aby si nimi nikomu neubližoval, dokonca ani vtedy, keď ho musíš napomenúť.


Zdieľať: