O jednej zbožnej matke sa hovorí, že z času na čas uvarila pre chudobných v ich dedine jedlo. Potom poprosila svojich chlapcov, aby jedlo poroznášali. Kamaráti sa im vysmievali, že toto predsa „chlapi“ nerobia.

Matka však mala taký názor, že pravá mužskosť sa neprejavuje len v hrdinských činoch, ktoré druhí oslavujú, ale aj v tom, že sa človek nenechá zlomiť, keď sa mu iní posmievajú.

Nemala azda pravdu?


Zdieľať: