Ako budúci študent Harvardskej univerzity som sa zúčastnil na obhliadke školského areálu. Sprievodca sa zastavil pri soche, na podstavci ktorej bol takýto nápis: „John Harvard, zakladateľ, 1638.“ Informoval nás, že táto socha je známa ako socha troch lží.

Predovšetkým, sochár, ktorý dostal za úlohu urobiť túto sochu, nemohol nájsť verný obraz Johna Harvarda, preto si za svoj vzor zvolil slušne vyzerajúceho džentlmena tej doby.

Po druhé, John Harvard nebol zakladateľom Harvardskej univerzity. Bol len jedným zo zámožných spoluúčastníkov školy v jej začiatkoch.

Po tretie, rok, uvedený na podstavci, nie je rok úmrtia Johna Harvarda, akoby sme možno predpokladali, ale rok, kedy škole daroval svoju knižnicu a polovicu svojho majetku.

Iróniou je, že na druhej strane sochy je emblém Harvardskej univerzity, vyzdobený mottom tejto školy: Veritas (pravda).


Zdieľať: