Započúvajte sa do životného príbehu istého človeka:

Dlhý čas som žil ako žobrák. Túlal som sa z jedného mesta do druhého. Raz som vystúpil na železničnej stanici v Pennsylvánii a rok som si tam na ulici zarábal na živobytie žobraním. Jedného dňa som pristúpil k mužovi, ktorý sedel na lavičke, dotkol som sa jeho ramena a povedal som mu: „Pane, prosím vás, dajte mi nejaké drobné.“

Len čo som sa však pozrel do jeho tváre, spoznal som v nej svojho otca.

„Otec, nepoznávaš ma?“

Otec ma mocne objal a so slzami v očiach povedal: „Konečne som ťa našiel. Všetko, čo mám, je tvoje.“

Ľudia, len si predstavte, že som žil ako tulák a žobral drobné haliere a môj otec ma osemnásť rokov hľadal, aby mi dal všetko, čo za celý život pre mňa našetril.

My žobreme drobné, kým Boh nám ponúka bohatstvo svojej slávy.


Zdieľať: