Malý chlapec bol na návšteve u starých rodičov. Prvýkrát v živote dostal prak. Učil sa triafať do dreva, ale nedarilo sa mu zasiahnuť cieľ. Vrátil sa na dvor starej mamy a pozoroval svoju obľúbenú kačku. Ani si neuvedomil, ako namieril a vystrelil. Kameň teraz presne trafil do živého terča. Kačka padla mŕtva.

Chlapec sa vyplašil. Od strachu skryl mŕtvu kačku do hromady dreva. Zbadal však, ako ho pozoruje sestra.

Simona všetko videla, ale nič nepovedala.

V ten deň po obede stará mama povedala: „Simona, poď umyť riad.“ Simona však namietala: „Andrej mi povedal, že on dnes chce pomáhať v kuchyni, však Andrej?“ Andrejovi pošepkala: „Pamätaj na tú kačku!“ A tak Andrej umyl riad.

Potom prišiel starý otec a spýtal sa detí, či by chceli s ním ísť na rybačku. Stará mama povedala: „Ľutujem, ale Simonu potrebujem. Bola by som rada, keby mi pomohla s prípravou večere.“ Simona sa usmiala a povedala: „Všetko je zariadené. Andrej ti pomôže.“ A opäť mu pošepkala: „Nezabudni na kačku!“

A tak Andrej zostal doma a Simona šla so starým otcom chytať ryby.

Keď to tak šlo niekoľko dní, Andrej už nemohol vydržať. Priznal sa starej mame, že zabil kačku.

„Viem, Andrej,“ povedala a objala ho. „Stála som vtedy pri okne a všetko som videla. Pretože ťa mám rada, odpúšťam ti. Divím sa, že si tak dlho vydržal byť otrokom svojej sestry.


Zdieľať: