„College Bowl“ bola súťažná relácia, v ktorej mali študenti preukázať znalosti z rôznych odborov. Vtedy som si stanovil cieľ – zúčasniť sa tejto súťaže. Na to som potreboval získať veľmi dobrý všeobecný prehľad. Pracoval som v laboratóriu, čítal veľa rôznych článkov, kníh, začal som navštevovať Inštitút umenia, aby som sa zoznámil s umelcami a obrazmi, z knižnice som si nosieval celé stohy publikácií, počúval som vážnu hudbu a učil sa o skladateľoch.

Do súťažnej relácie som sa nedostalk a keď som nastúpil na fakultu, prestali ju vysielať. Vtedy som si vyčítal, koľko času som strávil štúdiom umenia bez toho, aby som svoje znalosti využil. Skúsenosť s Dr. Udvarhelyim, ktorý viedol prijímací pohovor na Centre Johna Hopkinsa, ma však poučila. Pochopil som, že žiadna znalosť či zručnosť nie je zbytočná. Napríklad vážna hudba ma zblížila s Candy (mojou budúcou manželkou) a pomohla mi dostať sa do jedného z najprestížnejších neurochirurgických centier v USA.

Každá činnosť, ktorá prináša znalosti a skúsenosti v ktorejkoľvek oblasti, sa vyplatí. Verím tiež, že Boh má pre život človeka plán a postupne doň vkladá detaily ako kamienky do mozaiky.


Zdieľať: