Dr. Paul Brand bol priekopníkom operácií malomocných, ktoré pomáhali postihnutým touto chorobou opäť sa zapojiť do života. Pri jeho práci vo Vellore na juhu Indie mesto zachvátila epidémia osýpok. Brandovci mali dcérku Estelle, pre ktorú bola táto epidémia vzhľadom na jej vek veľmi nebezpečná.

Dr. Brand s manželkou začali preto hľadať darcu krvi, ktorý prekonal túto chorobu, aby sa prostredníctvom jeho krvi dostali do tela dieťatka potrebné protilátky. Nemalo zmysel získať krv od niekoho, kto prekonal rubeolu alebo sa dostal z otrasu mozgu. Títo ľudia, aj keď boli zdraví, nemohli malej Estelle pomôcť získať odolnosť voči osýpkam.

Napokon sa našiel dobrovoľník, ochotný darovať svoju krv na sérum. Protilátky, ktoré mal v sebe tento človek, pomohli malej Estelle prekonať nemoc – nie na základe jej odolnosti či sily, ale preto, že niekto iný nad nemocou už zvíťazil.

Víťazstvo nad hriechom závisí od toho, kto nad ním už zvíťazil a kto je ochotný pomôcť nám v zápase so zlom. Pomáhajme preto iným a aj my si nechajme pomôcť.


Zdieľať: