Elizabeth sedela v obývačke u priateľov v Severnej Karolíne a myslela na domov. Po desaťdňovej ceste na voze bola naozaj unavená. Sprevádzali ju jej dvaja bratia, ale tí zajtra odídu. Už teraz smútila za domovom.

Čo mi to len napadlo – rozhodnúť sa študovať za lekárku? Veď doteraz to nerobí ani jedna žena. Čo ak to nezvládnem?

Slzy jej stekali po lícach, keď urputne rozmýšľala, či tu zostať, alebo sa s bratmi vrátiť domov. Cez okno hľadela na tmavú oblohu a jej srdce kričalo: Drahý Bože, prosím ťa, ukáž mi, čo mám robiť!

Potom znenazdajky prišla odpoveď, napísala neskôr do svojho denníka. Moje vnútro zaplavilo žiarivé svetlo nádeje a pokoja… Strach bol preč. Vrátila sa mi radosť. Nadobudla som istotu, že Boh mi bude pomáhať a viesť môj život. Bola som presvedčená o správnosti svojho rozhodnutia a túto istotu som už nikdy nestratila.

Elizabeth sa horlivo pustila do štúdia gréčtiny a mnohých lekárskych kníh, aby sa čo najlepšie pripravila na skúšky. Keď si však podala prihlášku na štúdium, nikto ju nechcel prijať. Predstavte si dievča študovať za lekárku! Skúšala to znovu a znovu. Jedného dňa si sadla, aby si prečítala odpoveď na svoju tridsiatu prihlášku. Sotva mohla uveriť vlastným očiam.

„Pozrite!“ kričala, „oni ma prijali!“

V skutočnosti to bolo tak, že profesori tejto newyorskej školy sa rozhodli, že nechajú študentov hlasovať o tom, či ju medzi seba prijmú, alebo nie. Jeden hlas navyše rozhodol o tom, že bude prijatá. Niektorí mladí študenti si mysleli, že mať medzi sebou dievča by bola celkom dobrá zábava, preto hlasovali za to, aby bola prijatá.

23. januára 1849 sa Elizabeth Blackwellová stala prvou absolventkou lekárskej fakulty. Mala priateľov medzi profesormi i študentmi. Prvá žena – lekárka ukončila štúdium s vyznamenaním!

Elizabeth sa v živote riadila radou z Božieho slova: „Na všetkých svojich cestách ho poznávaj a on ti urovná chodníky.“ (Prísl 3,6)

Boh dodržal sľub, ktorý dal mladej Elizabeth a dodrží ho aj v tvojom prípade. Vlož svoj život úplne do jeho rúk, ako to urobila Elizabeth v tú noc plnú neistoty. Popros ho, aby urovnal aj tvoj chodník. Ukáže ti cestu, ktorou máš v živote ísť a bude vždy po tvojom boku.


Zdieľať: