Anglický námorný dôstojník rozpráva o tom, čo ho zachránilo v jeho prvom boji. Bol vtedy vlastne ešte len dospievajúcim chlapcom s hodnosťou podporučíka. Nepriateľský útok ho natoľko vystrašil, že stratil všetku odvahu. Práve vtedy prišiel za ním jeho dôstojník, položil mu ruku na plecia a tichým, pokojným hlasom povedal:

„Len odvahu, chlapče. Všetko bude zas dobre. Pred svojím prvým bojom som sa cítil presne tak, ako teraz ty.“

Keď si na tieto slová mladý muž neskôr spomenul, povedal: „Zdalo sa mi, akoby bol zostúpil samotný anjel a dal mi novú silu.“

Od tejto chvíle sa strach vytratil a on bol taký statočný, ako zaslúžilý dôstojník. Povzbudenie bolo presne to, čo v tej chvíli potreboval.


Zdieľať: