V roku 1886 sa Karl Benz po prvýkrát v histórii prevážal na svojom prvom automobile po uliciach Mníchova. Auto pomenoval Mercedes Benz – po svojej dcére, ktorá sa volala Mercedes. Stroj však vyvolal nevôľu u obyvateľov mesta, pretože bol hlučný. Okrem toho naháňal strach deťom a plašil kone. Pod tlakom miestnych občanov predstavitelia mesta bezprostredne stanovili „maximálnu povolenú rýchlosť“ pre tento „bezkoňový“ voz na 5,5 kilometra za hodinu v meste a 11 kilometrov za hodinu mimo mesta.

Karl Benz si bol vedomý toho, že ak sa bude musieť „plaziť“ takouto rýchlosťou, nikdy sa mu nepodarí rozvinúť trh so svojimi autami a konkurovať konským záprahom. Preto pozval starostu mesta na jazdu svojím autom. Starosta pozvanie prijal.

Benz sa dohodol s predavačom mlieka, aby svojho koňa s vozom zaparkoval na určenej ulici a keď bude so starostom prechádzať okolo, aby popohnal svojho starého koňa a predbehol ich. Keď sa mu to podarí, predavač sa má obzrieť a vysmiať sa im.

Dohodnutý plán priniesol očakávaný výsledok. Starosta zúril a naliehal na Benza, aby predbehol mliekára. Benz sa bránil tým, že maximálnu povolenú rýchlosť nesmie za žiadnych okolností prekročiť.

Ako sa to skončilo? Čoskoro po tejto príhode bol zákon o “maximálnej povolenej rýchlosti“ zmenený.


Zdieľať: