Mladý bankový úradník raz navštívil svojho šéfa a vraví mu: „Pán riaditeľ, chcel by som byť taký úspešný ako vy. Mohli by ste mi poradiť, ako to dosiahnuť?“

Riaditeľ mu odpovedal: „Sadni si, syn môj. Dám ti radu, ktorá sa skladá len z dvoch slov – SPRÁVNE ROZHODNUTIA.“

„To je veľmi dobrá rada, ale ako zistím, ktoré rozhodnutia sú správne?“

„Na to je len jedno slovo: SKÚSENOSTI,“ odpovedal bankár.

„To je tiež dobrá rada, ale ako človek získa skúsenosti?“

„Aj teraz ti odpoviem len dvoma slovami – ZLÉ ROZHODNUTIA!“


Zdieľať: