Kantor (hlavný spevák v synagóge) a jeho manželka, ktorí žili v Lincolne (Nebraska), začali dostávať výhražné a vulgárne telefonáty. Zistili, že prichádzajú od vodcu rasistickej americkej skupiny Ku Klux Klan. Pretože už vedeli, o koho ide, mohli sa obrátiť na políciu. Rozhodli sa však pre radikálnejší postup. Keď sa dozvedeli, že je to chudák, jedného dňa sa objavili pred jeho dverami s kurčaťom na tanieri. Úplne ho to vyviedlo z miery. Ich láska roztopila jeho nenávisť. Manželia ho navštevovali ďalej. Priateľstvo medzi nimi sa prehlbovalo. Uvažoval dokonca o tom, že sa stane židom!

Židovskí manželia z Lincolnu sa postili tak, že sa o svoje jedlo podelili s hladným nepriateľom. Tak ho vyslobodili zo zajatia jeho vlastných predsudkov.


Zdieľať: