Kim Peek sa narodil s výnimočným mozgom. Chýbali mu milióny vlákien, ktoré by spájali ľavú a pravú hemisféru, no zároveň mal v mozgu množstvo nervových spojení, ktoré väčšina ľudí vôbec nemá. Lekár oznámil rodičom: „Chlapec bude navždy mentálne retardovaný. Nikdy sa nebude vedieť učiť.“ Ohromne sa však mýlil. Kim si pamätal väčšinu z toho, čo prečítal. Jednu knihu dokázal prečítať za menej ako hodinu – ľavým okom čítal jednu stránku, pravým druhú. Vie vymenovať všetky mestá v Spojených štátoch, dejiny akejkoľvek krajiny, všetkých panovníkov aj mená všetkých prezidentov. Kvôli poškodenej časti mozgu mal však problémy s bežnými motorickými schopnosťami. Chodiť začal až ako štvorročný, nedokázal si zapnúť gombíky ani žiť bez pomoci ostatných.

S Kimom sa stretol najprv scénarista Barry Morrow a o dva roky Dustin Hoffman, ktorý mu povedal: „Ja som síce hviezda, ale ty si celé nebo.“ Dustin Hoffman sa s ním pravidelne stretával, aby vo filme Rain Man zahral jeho vlastnosti a povahu čo najlepšie.


Zdieľať: