Rybár, ktorý už pätnásť rokov nenavštevoval bohoslužby, bol spolu so svojimi neveriacimi kamarátmi na mori. Zastihla ich búrka. Hrozilo, že sa loď potopí. Kamaráti ho preto naliehavo prosili, aby sa modlil. On však váhal a vyhováral sa:

„Už tak dávno som sa nemodlil. Odkedy som chodil na bohoslužby, prešlo toľko rokov…“

Kamaráti sa však nenechali tak rýchlo odbiť. Prosili dovtedy, kým im nesľúbil, že sa bude modliť.

„Ó, Pane,“ modlil sa rybár, „pätnásť rokov som ťa o nič neprosil. Ak nám teraz pomôžeš a dovedieš nás bezpečne k brehu, sľubujem ti, že ťa nebudem obťažovať ďalších pätnásť rokov!“


Zdieľať: