Len málo ľudí si uvedomuje, koľko o sebe povieme bez toho, aby sme vyriekli jediné slovo. Výraz našej tváre povie ostatným až 55 percent z toho, čo im chceme povedať a čo sa odohráva a skrýva v našom vnútri. Oči o nás prezradia najviac. Nimi môžeme povedať: „Nezaujímam sa o teba“, ale aj „Mám ťa rád, si pre mňa dôležitý“ (ak na teba napríklad niekto žmurkne). Určite si viete predstaviť, ako sa zatvári človek, ktorého niečo prekvapí. Aj keď nepovie ani slovo, z jeho tváre ľahko zistíme, či ide o príjemné alebo nepríjemné prekvapenie.

Ďalších 38 percent posolstva vyjadríme prostredníctvom tónu a výšky hlasu a pomocou gest. Žartovný tón vyjadruje priateľstvo a radosť, kritický tón hnev. Aj tí, s ktorými by ste sa nedohovorili po slovensky, by vám určite rozumeli, keby ste im pohrozili ukazovákom, ukázali zovretú päsť, buchli dverami, alebo ich objali či potľapkali po ramene.

Slzy, úsmev, smiech, povzdych, vzlyk – to všetko nám pomôže lepšie pochopiť, čo nám ten druhý chce povedať.

To znamená, že výraz našej tváre, tón hlasu a gestá odhalia ľuďom, s ktorými komunikujeme, až 93 percent našich myšlienok a pocitov. A len zostávajúcich 7 percent z toho, čo chceme povedať, vyjadríme slovami.

Možno práve preto mamička, kamaráti alebo učitelia veľmi rýchlo zistia, či hovoríme naozaj to, čo cítime. Ak ústa nehovoria pravdu, naša tvár a postoj tela nás prezradí.


Zdieľať: