Na severe strednej oblasti štátu Kansas, na ranči Meades, kde 39. rovnobežka vedúca od Atlantického oceánu pretína 98. poludník prechádzajúci z Kanady k Rio Grande, je maličký disk. Federálna agentúra National Oceanic Survey, ktorej úlohou je určiť presnú polohu každého miesta v Spojených štátoch, ho používa ako vedecký uznávaný referenčný bod.

Podľa neho určujú svoju polohu všetky zaoceánske lode a dopravné lietadlá. V geodézii má výraz klincová značka rozhodujúci význam. Je to referenčný bod, od ktorého zememerač robí všetky ďalšie merania. Ak je táto klincová nivelizačné značka určená nesprávne, všetky ostatné výpočty budú nesprávne.

To isté platí o kompase, sextante, slnku i hviezdach. Ak kompas nie je presný, človek stratí smer. Ak by sa hviezdy nepohybovali presne po svojich dráhach, ani jeden námorník by sa na ne nemohol spoľahnúť a určiť smer cesty cez more. Ak neexistujú absolútne veličiny, nijaké referenčné body, nemôže existovať nijaká istota. Pre kresťana je takýmto referenčným bodom, z ktorého vychádza, Biblia – Božie slovo.


Zdieľať: