Keď som mal 16 rokov, prestal som chodiť do rímsko-katolíckeho kostola. Hlavným dôvodom boli moji rodičia. V cirkvi sa venovali seminárom o budovaní dobrých manželských vzťahov, ale sami prechádzali rozvodovým konaním.

„Ak je Boh takýto a toto sa deje v jeho cirkvi, tak to nie je nič pre mňa,“ rozhodol som sa. Prešli štyri roky. Presťahoval som sa do severnej časti amerického štátu Indiana, kde som pracoval na benzínovej pumpe. Práve tu som sa stretol s mojou budúcou manželkou Debbie, ktorá pracovala ako sestrička v protiľahlej budove.

Zakaždým, keď Debbie prišla natankovať, rozprávali sme sa o rôznych veciach. Začali sme spolu dôkladne študovať Bibliu. V roku 1995 sme boli pokrstení. Stal som sa zamestnancom Andrews University a niekoľko rokov som pracoval ako redaktor programu Je napísané (It is written), ktorý sa vysiela v celej Kanade.

Keby mi bol niekto vtedy, keď som mal sedemnásť, povedal, ako bude vyzerať moja budúcnosť, sfúkol by som penu zo svojho piva a schuti sa zasmial. Boh však riadi udalosti neskutočným spôsobom.


Zdieľať: