Sedem krokov k šťastnému manželstvu podľa Lucie a Jakuba Chládkových:

  • Istota, že sme si boli navzájom daní ako dar.
  • Uvedomenie si, že môj pohľad, moja predstava a moja pravda nemusia byť vždy správne.
  • Spoločné hodnoty ako úcta, záujem, odpustenie, otvorenosť a humor.
  • Nezabúdať, že stále sa učíme žiť a prijímať jeden druhého.
  • Za šťastie toho druhého je zodpovedný predovšetkým on sám.
  • Spoločné záujmy.
  • Nebrať seba a svoj pohľad na život smrteľne vážne.

Zdieľať: