V tú noc spala Ellen Whiteová akosi nepokojne. Sen, ktorý mala, bol veľmi skutočný.

Sledovala v ňom svojho syna Edsona, ako sa hrá v plytkej vode s kamarátmi. Boli takí

pohltení hrou, že si ani nevšimli, ako sa postupne vzďaľujú od brehu.

Vlny na mori boli stále väčšie. Nebadane sa blížili k mladým ľuďom. Ellen zdesene zatajila dych.

„Pozor na spodný prúd!“ zakričala nahlas, aby prehlušila vietor a vodu a vlny.

Ellen vedela, že keď sa vlny prelomia, spodný prúd môže nič netušiacich mladých ľudí

strhnúť do mora. Určite by sa utopili. Zrazu počula, ako Edson zdesene vykríkol.

V tom sa zobudila. Celá sa chvela.

Jej syn už nebol najmladší. Mal 43 rokov a žil ďaleko od domova. V živote urobil veľa

chýb. Mal veľa problémov, ktoré tajil a zakrýval. Ellen musela dokonca niekoľkokrát

zaplatiť kauciu, aby ho dostala z väzenia. Jeho otec a dvaja bratia už boli mŕtvi. Edson bol

proti všetkému, čo jeho matka považovala za správne, a často jej to pripomínal.

V deň, keď mala Ellen tento sen, napísala Edsonovi list. Vyrozprávala mu, čo sa jej snívalo.

Napísala mu, že „spodný prúd predstavuje satanovu moc a našu vlastnú tvrdohlavú vôľu“. Nabádala ho, aby svoj život odovzdal Bohu.

Stalo sa niečo úžasné. Edson matku poslúchol a povedal si, že sa musí zmeniť.

A naozaj sa zmenil! Po mnohých modlitbách začal robiť niečo úplne iné. Na malom

parníku s názvom Morning Star sa plavil po veľkej rieke Mississippi na juhu Spojených

štátov. Táto loď sa stala modlitebňou a zároveň školou pre afroamerických obyvateľov

v tejto oblasti. Časom pomohol založiť 15 škôl, vydavateľstvo a sanatórium.

Tento príbeh nádherne ilustruje dve dôležité ponaučenia. Po prvé, rodičia by nikdy

nemali nad svojimi deťmi zlomiť palicu a vzdať sa ich. Ellen ako matka napísala Edsonovi

mnoho listov, v ktorých ho stále znovu uisťovala, že ho miluje. Druhé ponaučenie je v

tom, že nikdy nie je neskoro stať sa Ježišovým učeníkom.


Zdieľať: