Zakladateľ metodistickej cirkvi John Wesley mal sen. Prišiel k bráne pekla a pýta sa:

„Akých ľudí tu máte? Katolíkov?“

Odpoveď znela: „Áno, veľa.“

„Aj anglikánov?“„Áno, veľa.“

„A reformovaných, baptistov, pravoslávnych?“

Vždy tá istá odpoveď: „Áno, veľa.“

„Aj metodistov?“

„Áno, veľa.“

Wesley zostal smutný a odišiel k nebeskej bráne. Tam sa spýtal tie isté otázky:

„Sú tu katolíci?“

„Nie, ani jeden.“

„Anglikáni?“

„Nie, ani jeden.“

„A luteráni, reformovaní, pravoslávni?“

Vždy rovnaká odpoveď: „Nie, ani jeden.“

Nakoniec sa opýtal:

„Sú tu metodisti?“

„Nie, ani jeden.“

Ustrašený sa teda spýta: „Koho teda máte v nebi?“

Odpoveď znela: „Iba kresťanov.“


Zdieľať: