Objavil si tajomstvo úspešného života? Vieš, prečo si sa narodil? Poznáš zmysel svojej existencie?

Ty a ja sme stvorení s istým zámerom. Boh nás stvoril a má s nami plán. Chce, aby si bol šťastný. Nie si tu náhodou. Si viac než len dôsledok spojenia vajíčka a spermie.

Si jedinečný! Nebol si vyrobený v Kórei. Nenosíš na krku visačku s nápisom „Made in China“. Sformovala ťa Božia ruka v skrytosti matkinho života. Boh ťa stvoril, pretože má s tebou plán. Máš vystúpiť na javisko vesmíru práve v tejto epoche dejín zeme. Poznať tento plán a zosúladiť s ním svoj život – to je šťastie.

Kým si bol ešte len mikroskopickou bunkou, Boh zostavil tvoju DNA, zoradil tvoje gény a chromozómy tak, aby si bol jedinečnou osobnosťou. (DNA je nositeľom genetickej informácie, ktorá obsahuje súbor všetkých dedičných vlastností jednotlivca.) Medzi vyše 6 miliardami ľudí, žijúcimi na planéte Zem, nie je nikto iný taký, ako si ty. Nikto nemá rovnaký odtlačok prsta, taký istý hlas, rovnakú tvár a kombináciu schopností a vlastností, ako máš ty. Nikto iný nemôže splniť poslanie, ktoré Boh určil práve tebe. Tvoj život má zmysel a cieľ. Boh ťa stvoril, pretože má s tebou plán.


Zdieľať: