„Môj syn je múdry a inteligentný mladík. Ale treba ho držať na uzde, aby nespyšnel a nepreceňoval svoje schopnosti,“ povedala mama profesorovi Franckemu. Ludwig sa veľmi nazlostil, keď to počul. Nanešťastie sa to rýchlo rozšírilo po celej škole. Čoskoro sa mu začali vysmievať. „Tam ide ten, ktorý je príliš múdry!“ smiali sa.

Niekoľkokrát sa stalo, že mu chlapci podrazili nohy a knihy sa rozleteli na všetky strany. Čo najrýchlejšie ich pozbieral a uháňal do triedy, ale aj tak prišiel dvakrát neskoro. Učiteľ jeho ospravedlnenie nepočúval a Ludwig pocítil na chrbte šľahnutie paličkou. Raz mu jeden študent nasypal do polievky čierne korenie. Keď sa Ludwig rozkašľal, poslali ho von, kde musel zostať po zvyšok obeda.

Ludwig si uvedomil, aký je malý a bezmocný. Doma na zámku nevadilo, že bol nízky a pri cvičení mal problémy s dýchaním, no v škole si ho kvôli výške neustále doberali.

Všetko toto bolo krutým precitnutím pre desaťročného Ludwiga von Zinzerdorfa, ktorý v dospelosti neúnavne hľadal pravdu a stal sa náboženským reformátorom.


Zdieľať: