Slávny misionár Hudson Taylor miloval Číňanov hlbokou láskou. Aby im mohol hovoriť o Bohu, naučil sa ich jazyk, nosil ich odev. Takéto správanie mu umožnilo, aby prenikol do oblastí, do ktorých mali Európania zakázané vstúpiť a postaviť tam kostoly. Číňania si ho veľmi vážili. Lenže Hudson Taylor, rovnako ako Pavol, sa viac než prispôsobil. Oboch týchto mužov viedla Kristova láska a láska k blížnemu.
Láska je to, čo chýba nášmu svetu najviac. Láska je to, čo potrebujú ľudské bytosti najviac. Bez lásky je všetko zbytočné.


Zdieľať: