Stalo sa to pred mnohými rokmi na univerzite v Edinburgu. Kresťanský profesor, pán Stuart Blackie, počúval ústny prednes svojich študentov. Keď jeden mladý muž vstal a začal svoj príhovor, držal knihu nesprávne. Profesor zahromžil: „Vezmi si knihu do pravej ruky a sadni si!“

Na túto ostrú výčitku zdvihol študent len pravé rameno, pretože pravú ruku nemal!

Ostatní študenti sa nervózne zahniezdili na stoličkách. Profesor chvíľu váhal. Potom šiel k tomuto mladému študentovi, objal ho a so slzami v očiach povedal: „Nevedel som to. Nikdy som si to nevšimol. Môžeš mi odpustiť?“

Jeho pokorné ospravedlnenie zanechalo na tohto mladého muža trvalý dojem.

Tento príbeh rozprával jeden kazateľ oveľa neskôr na veľkom stretnutí veriacich. V závere prišiel dopredu akýsi muž, otočil sa k poslucháčom a zdvihol pravú ruku, ktorá sa končila zápästím. Povedal: „Tým študentom som bol ja. Profesor Blackie ma priviedol ku Kristovi. Nebyť tej nešťastnej príhody, asi by sa mu to nikdy nepodarilo.“


Zdieľať: