Keď Thomas Jefferson odišiel do dôchodku, založil univerzitu vo Virgínii. Pretože veril, že študenti budú brať štúdium vážne, disciplinárny poriadok bol viac-menej formálny. Jeho predpoklad však nebol správny. Dôvera voči študentom sa ukázala ako prehnaná. Zlé správanie študentov viedlo k výtržnostiam a nepokojom, pri ktorých boli dokonca profesori, ktorí sa snažili urobiť poriadok, napadnutí.

Na ďalší deň sa konalo stretnutie medzi univerzitnou radou, ktorej členom bol aj Jefferson, a výtržníkmi. Jefferson začal svoj príhovor slovami: „Toto je jedna z najboľavejších udalostí môjho života…“ Zmĺkol. Premohli ho emócie a rozplakal sa. Ďalší člen rady požiadal študentov, aby sa postavili a povedali svoje mená. Aj keď váhavo, poslúchli. Jeden z týchto študentov neskôr povedal: „Neboli to slová pána Jeffersona, ale jeho slzy, ktoré sa nás dotkli. Uvedomili sme si, že sme sklamali jeho dôveru.“


Zdieľať: