Albert Einstein je nepochybne nielen jeden z najkreatívnejších ľudí 20. storočia, ale aj celej doterajšej histórie. Jeho prevratné objavy a teórie priniesli úplne nový rozmer v tom, ako vidíme svet.

Einstein ako školák neprejavoval nijaké mimoriadne nadanie a nedosahoval ani mimoriadne výsledky. Príčinou bolo to, že neznášal rigidné vyučovacie metódy. Pod vplyvom svojich strýkov Jacoba Einsteina a Caesara Kocha ho však začala fascinovať matematika a veda všeobecne. Niektoré vedné odbory študoval na vlastnú päsť. Zo strednej školy vypadol ako 15-ročný pre zlý prospech v dejepise a jazykoch.

V roku 1896 ho prijali na Švajčiarsky federálny inštitút pre technológiu v Zürichu – ale až potom, čo urobil niekoľko vyrovnávacích skúšok z rôznych predmetov. No ani tunajšie akademické zvyklosti mu nevyhovovali. Napriek tomu sa mu podarilo urobiť požadované skúšky, aby dosiahol diplom.

Einstein sa od mnohých minulých i súčasných vedcov odlišoval nielen svojou využiteľnou mozgovou kapacitou, ale aj pokorou pred prírodou, vyššou silou a vecami, ktoré síce existujú, ale zatiaľ ich nevieme vysvetliť.


Zdieľať: