– uprednostňujú toho druhého

– sú voči sebe úprimní; pravdu si povedia s láskou

– navzájom sa povzbudzujú ku konaniu správnych vecí

– chránia dobrú povesť toho druhého a jeho bezpečnosť

– sú si verní aj vtedy, keď sa im nedarí

– sú vždy ochotní jeden druhému pomôcť

– sú ochotní trpieť jeden za druhého

– neprovokujú k hnevu

– odpúšťajú si navzájom

– vedia udržať zverené tajomstvo

– modlia sa jeden za druhého


Zdieľať: