Staromódne obmedzenia treba prekonať! Máme predsa absolútnu slobodu. K slobode však patrí aj zodpovednosť a schopnosť správne ju používať.

Medzi dnešnými mladými ľuďmi sa sloboda väčšinou charakterizuje takto: „Sloboda znamená robiť si čo chcem, chodiť s kýmkoľvek chcem. Začína to tým, že sa vyberieme s kamarátmi napríklad do kina. Ale to veľmi skoro prestane byť zaujímavé. Potom nasledujú večierky, kde sa po spoločnej zábave partia rozíde po dvojiciach do rozličných izieb. Aj to je veľmi skoro nudné. Potom začne víno chutiť lepšie ako pivo a neskôr chutí ešte lepšie tvrdý alkohol. Ale ešte stále niečo chýba.

Potom si začnete niečo s nejakým dievčaťom, vyspíte sa spolu, zakrátko vás však už nudí a nájdete si druhú. Ale ešte stále niečo chýba.

Samozrejme, môžete začať viac piť. Nájsť si viac dievčat. Skúsiť to s cigaretami alebo drogami. Ale veľmi skoro sa aj to stáva nudné a nezaujímavé. Máme veľa slobody na to, aby sme jedli, ale stratili sme chuť!

Sloboda je veľmi vzácny dar. Jej zneužitie prináša bolestivé dôsledky. Nezabudnite, že všetky huby sú jedlé, ale niektoré len raz.


Zdieľať: