Na prvej hodine slohu v novom školskom roku dostali žiaci za úlohu napísať slohovú prácu na tému: „Začiatok školského roka.“ Vo svojej práci Lucia napísala: „Prázdniny sú krásne a mám ich veľmi rada, ale predsa je len dobré vrátiť sa opäť do školy. Pretože nie je nič lepšie a krajšie ako získavať nové vedomosti a poznatky. Teším sa na nový školský rok, ktorý nás určite všetkých obohatí množstvom nových informácií.“

Zbytočne pripomínať, že učiteľka bola milo prekvapená a Luciu za peknú slohovú prácu pochválila. Na konci hodiny sa Lucia naklonila k spolužiačke a zašepkala jej: „Každý ťa pochváli, keď mu povieš to, čo sa mu páči.“

Pokušenie hovoriť to, čo chcú ľudia počuť – už či to je pravda, alebo nie – nám hrozí neprestajne. Keď mu podľahneme, strácame svoju česť. Keď mu odoláme, Ježiš o nás môže povedať to, čo povedal Natanaelovi: „Hľa, pravý Izraelita, v ktorom nieto lesti!“ (Ján 1,47)


Zdieľať: