O ťažkých chvíľach vo svojom živote E. G. Whiteová napísala:

Náhla a nečakaná smrť môjho manžela na mňa doľahla ako drtivé bremeno. Nabrala som všetky sily, aby som zostala pri ňom až do konca. Keď som videla, že nastal okamih smrti, zrútila som sa. Chvíľu som sa potácala medzi životom a smrťou… Keď som videla svojho manžela vydýchnuť, cítila som, že mi je Ježiš drahší než kedykoľvek inokedy.

Keď som stála pri svojom prvorodenom a zatlačila mu oči, dokázala som povedať: „Pán Boh dal, Pán Boh vzal, nech je požehnané jeho meno.“ Cítila som potom, že Ježiš je mojím Tešiteľom.

A keď bol môj najmladší syn vytrhnutý z mojej náruče a jeho hlavu som nevidela vedľa seba na vankúši, dokázala som povedať: „Pán Boh dal, Pán Boh vzal, nech je požehnané jeho meno.“

A keď mi bol vzatý ten, na ktorého veľkú lásku som sa spoliehala a s ktorým som 35 rokov pracovala, dokázala som položiť ruku na jeho oči a povedať: „Odovzdávam ti svoj poklad až do dňa vzkriesenia.“


Zdieľať: