Jeden mudrc učil svojho syna vnímať Pána Boha. Raz mu povedal: „Hoď do vody trochu soli a zajtra príď za mnou.“

Chlapec urobil, čo mu otec povedal. Keď nasledujúci deň prišiel za otcom, otec mu povedal: „Prines soľ, ktorú si hodil do vody.“

„Nemôžem. Roztopila sa vo vode.“

„Ochutnaj vodu. Akú má chuť?“

„Je slaná.“

„Podobne ako soľ, ani Pána Boha nevidíš, a predsa jestvuje. Jeho stopy vidíme všade okolo seba.“


Zdieľať: