SOS je signál na volanie o pomoc v tiesni. Je to skratka zložená zo začiatočných písmen troch anglických slov „save our souls“, čo v preklade znamená „zachráňte naše duše“.

Prvýkrát vyslala tento signál istá americká loď, ktorá sa ocitla v problémoch. Členovia jej posádka robili všetko, čo mohli, aby loď zachránili. Po nejakom čase si však uvedomili, že bez cudzej pomoci sa ich loď potopí. Vedeli, že sami si pomôcť nemôžu, preto začali vysielať tento signál Morseovou abecedou do éteru.

Aj my by sme mali vysielať signál SOS oveľa častejšie, ako to robievame. Neraz sa snažíme sami vyriešiť problémy, ktoré sú nad naše sily. Potrebujeme si uvedomiť a pripustiť, že sami na ne nestačíme, obrátiť sa k Bohu a vyslať signál SOS – „zachráň naše duše“. On to rád urobí, no my ho o to musíme najprv poprosiť. K ničomu nás totiž nenúti a nič si od nás nevynucuje.

Pozri sa na svoj život. Zvládneš naozaj všetko sám? Radšej choď na kolená a vyšli k Bohu signál SOS.


Zdieľať: