Jedna mladá Američanka z bohatej rodiny sa chystala na ples. Túžila nejako vyniknúť. Rodičia šli na dovolenku a tak milej slečne napadlo, že si požičia kolekciu rodinných šperkov, ktoré patrili jej matke a ktoré mala raz zdediť. Na druhý deň preto vybrala vzácne šperky z rodinného trezoru a večer sa objavila na plese ako naozajstná princezná. Zámer sa vydaril – získala nových obdivovateľov i zaujímavých priateľov. Ráno bola taká unavená, že sa rozhodla zostať doma a šperky vrátiť do trezoru neskôr.

Rodičia sa však vrátili nečakane skôr a tak celý poklad dala narýchlo do škatule v kuchyni, kde odkladali staré časopisy a reklamné letáky. Na druhý deň, prv ako zobudila, zazvonil pri dverách chlapík, ktorému vždy dávali papier do zberu a nič netušiaca gazdiná mu dala celú škatuľu. Kým sa všetko vysvetlilo, bolo už neskoro. Chlapík škatuľu zviazal, v zberni ju hodil na kopu a o niekoľko minút bola zasypaná tonami papiera, ktoré odviezli na ďalšie spracovanie.

V živote nás neraz zaskočia rôzne situácie. Preto je dôležité byť stále v spojení s Bohom a neprestajne sa modliť.


Zdieľať: