Druhák Kamil veľmi rád športoval a chcel hrať v mladšej školskej lige. Mama o jeho túžbe vedela. Mala však trochu obavy, pretože si uvedomovala, že šport mu nejde tak dobre ako niektorým jeho spolužiakom.

V ten deň, keď tréner robil výber, s ťažkým srdcom šla po Kamila do školy. Keď Kamil uvidel mamu, celý nadšený a so žiariacimi očami sa k nej rozbehol. To, čo jej povedal, by malo byť poučením pre nás všetkých: „Mami, tréner ma vybral, aby som tlieskal a povzbudzoval!“

Podobne aj každému z nás Boh určil odlišnú a špecifickú úlohu. Nenamýšľajme si veľa o sebe, ale ani sa nepodceňujme. Prosme Boha, aby nám pomohol spoznať svoju úlohu a potom ju s nadšením a radosťou plniť.


Zdieľať: