Vladimír Krčméry v jednom rozhovore povedal:

Keď som sa rozhodoval, čo budem v živote robiť, strýko mi raz povedal: „Musíš pozerať správy a čítať noviny!“ Vtedy bol komunizmus a väčšina novín bola cenzurovaná. Ale on napriek tomu naliehal: „Nie, nie, musíš poznať správy, lebo nevieš, za čo sa máš modliť!“ Tak som teda sledoval správy – najprv v novinách a potom aj v televízii. Napríklad že ázijskí fundamentalisti prepadli a vyvraždili celú dedinu, ktorá inak hlasovala pri voľbách. Najprv zabili ich duchovného, potom jeho rodinu a polovicu dediny.

Keď som to počul, začal som protestovať: „Pane Bože, prečo si to dopustil? Kde si bol vtedy, keď sa to stalo?“ Vtedy sa vo mne ozval hlas svedomia a povedal: „A kde si bol ty?“

Zatriaslo to so mnou a vyvolalo vo mne ťažkú depresiu. Začal som sa zúfalo modliť, aby mi Boh ukázal, čo mám v živote robiť.


Zdieľať: