Podľa istej štúdie strávil sedemdesiatročný človek priemerne 24 rokov spaním, 14 rokov prácou, 8 rokov sa zabáva, 6 rokov pri jedle, 5 rokov cestovaním, 4 roky rozprávaním, 3 roky výchovou a 2 roky pri štúdiu a čítaní.

Ďalšie 4 roky strávil pri rôznych koníčkoch. Z tých 4 rokov strávil týždenne asi 45 minút v kostole a 5 minút denne sa modlil. Keď to zhrnieme, za 70 rokov je to spolu 5 mesiacov, ktoré počas svojho života venoval Bohu.

Keby sme vzali do úvahy človeka, ktorý chodí pravidelne trikrát do týždňa na hodinu do kostola a okrem toho raz do týždňa na hlavnú bohoslužbu, za celý svoj život by strávil v kostole len 1 rok a 9 mesiacov.

Ak sa ti uvedené čísla nepozdávajú, sadni si, a skús vypočítať, ako ty sám využívaš čas, ktorý si dostal. Koľko z toho výnimočného daru venuješ Bohu a veciam, ktoré s tým súvisia? Keď to urobíš, uvažuj nad tým, čo povedal Ježiš: „Čo prospeje človeku, keď získa celý svet, a skutočný život stratí? Čo môže vyvážiť hodnotu večného života?“ (Mat 16,26)


Zdieľať: