Najmenej perspektívny v triede bol nedbalo oblečený chlapec menom Bob. Tajomníkovi tejto cirkevnej školy však na chlapcovi záležalo, preto sa postaral, aby dostal nové oblečenie. Na štvrtú nedeľu Bob neprišiel do školy. Učiteľka prišla za ním domov a zistila, že jeho nové šaty sú už roztrhané a špinavé. Tajomník mu dal opäť nové šaty. Na ďalšiu nedeľu Bob prišiel do školy. Ale po ďalších dvoch nedeliach bolo jeho miesto znova prázdne. Učiteľka sa vybrala k nim domov a zistila to isté, čo predtým – ďalšie nové šaty skončili ako tie prvé. Bola veľmi znechutená. Išla za tajomníkom a povedala mu, že je to asi beznádejný prípad a nemá zmysel skúšať to znova.

„Prosím vás, nevzdávajte sa,“ žiadal ju tajomník. „Pôjdem za ním a dohodnem sa s ním, že ak bude chodiť pravidelne, ešte raz mu dám nové oblečenie.“

Bob to sľúbil. V nedeľu chodil pravidelne do cirkevnej školy. Stal sa skutočným kresťanom, učiteľom a dokonca misionárom. Bol to Robert Morrison, ktorý neskôr pracoval v Číne a preložil Bibliu do čínskeho jazyka. Miliónom obyvateľom tejto krajiny tak pripravil cestu k Bohu.

Aj keby sa ti zdalo, že život je samé sklamanie a ty si beznádejný prípad, nedaj sa zmalomyseľnieť. Treba len vydržať a výsledky sa časom dostavia.


Zdieľať: