Po ceste, ktorá vedie do Assisi, kráča pomalým krokom mladý muž. Trápi ho otázka: Čo robiť, aby som slúžil Bohu s toľkou vrúcnosťou ako oddaní Pánovi služobníci? Odrazu zbadá pri ceste malomocného. Vystrašene cúva, zrýchľuje krok. Chce prejsť pomimo, ale otázka mu znovu prichádza na um. Čo mám robiť, aby som slúžil Bohu celým srdcom? Náhle sa na ceste zvrtne, podíde k úbohému človeku a stisne ho v náručí. V tom období, v 13. storočí, by sa nikto neodvážil niečo také urobiť. Ľudia sa priveľmi báli nákazy.
Mladý muž sa znova vydal na cestu a otočil sa, aby sa pozrel posledný raz na malomocného. Zmizol. Vtedy sa ten, ktorého dnes volajú svätý František z Assisi, rozpamätal na Kristove slová: Zakaždým, keď ste urobili tie veci jednému z mojich bratov, mne ste urobili. Povedal si pre seba: Objal som a stisol v náručí samotného Pána.
Láska nie je len záležitosť medzi Bohom a nami. Je to vzťah medzi Bohom, každým z nás a naším blížnym.


Zdieľať: