Cameron Townsend, zakladateľ Biblickej spoločnosti v Mexiku, sa v jej začiatkoch pokúšal získať povolenie od mexickej vlády na preklad Biblie do jazykov indiánskych kmeňov. Vláda však bola jednoznačne proti. Úradník, ktorému svoju žiadosť adresoval, mu povedal: „Kým budem ja na tomto mieste, Biblia sa nepreloží do nijakého indiánskeho jazyka – to by ich len viac poburovalo.“ Pán Townsend robil, čo mohol. Chodil z úradu do úradu, z kancelárie do kancelárie. Prosil svojich priateľov, aby sa za túto vec modlili. Všetky jeho snahy však vyšli nazmar. Zdalo sa, že neexistuje nijaké riešenie, nijaká možnosť, ako by sa dalo povolenie získať.

Pán Townsend sa nakoniec rozhodol, že sa svojho úmyslu vzdá. Spolu s manželkou odišli bývať do malej zapadnutej indiánskej osady, učili sa jazyk domorodcov, slúžili ľuďom ako najlepšie vedeli a čakali, ako to všetko Boh zariadi. Pán Townsend si zakrátko po príchode všimol, že zo studne, ktorá stála v strede akéhosi námestia tejto dedinky, vyteká čistá pramenitá voda a steká dolu kopcom bez úžitku. Navrhol preto domorodým obyvateľom, aby začali obrábať pôdu a sadiť v oblasti, kde by sa voda dala ľahko odviesť a využiť. Keď to vyskúšali, dopestovali si dvakrát toľko plodín ako doteraz. Indiáni mu boli za tento nápad a pomoc pri jeho uskutočnení veľmi vďační. Townsend o tom napísal krátky článok a poslal ho do mexických novín. Dúfal, že by to niekoho mohlo zaujať.

Článok sa dostal do rúk mexického prezidenta. Prezident bol veľmi zvedavý, ktorému cudzincovi sa chcelo ísť pomáhať Indiánom do zapadnutej osady a žiť tam. Mnohých z domácich obyvateľov totiž presviedčal, aby tam šli bývať, ale nikto nechcel. Rozhodol sa preto, že sa s pánom Townsendom stretne. A tak jedného dňa nasadol spolu so svojím sprievodom do limuzíny a vydal sa do osady. Zastavil rovno na námestí.

Cameron Townsend nie je človek, ktorý by si nechal ujsť takúto príležitosť. Prišiel preto priamo na námestie a predstavil sa pánu prezidentovi. Na svoje prekvapenie počul slová: „Vy ste ten muž, s ktorým sa chcem stretnúť. Povedzte mi niečo o vašej práci.“ Keď mu všetko vyrozprával, prezident povedal: „Pravdaže môžete preložiť Bibliu do indiánskych jazykov!“ Tak sa začalo priateľstvo, ktoré pokračovalo počas celej vlády prezidenta Cardenasa. Boh využil jeho moc a vplyv, aby sa Biblia preložila a rozšírila medzi domorodých Indiánov. A táto kniha od základu zmenila ich život.


Zdieľať: