Renátka bola taká smädná! Nikde už nebola ani kvapka vody. Veľa, veľa dní totiž nepršalo. Na oblohe sa neobjavil ani jediný malý mráčik. Horúce slnko spálilo celú krajinu. Rieky a potoky vyschli. A čo horšie, teraz vyschla aj ich hlboká studňa na dvore.

Renátkin otec nevedel, čo robiť. Niekoľko rokov ťažko pracoval, kým postavil dom a pole začalo prinášať úrodu. Teraz sa zdalo, že o všetko príde. Úroda vyschla a čo horšie, dobytok trápil smäd. Čo mohol robiť?

Zvolal celú svoju rodinu a povedal, aká vážna situácia nastala. Jediné riešenie videl v tom, že budú prosiť Ježiša, aby poslal dážď. Všetci si kľakli – mama, otec, Renátka i jej malá sestrička – a modlili sa ako nikdy predtým. Otec s mamou prosili o to, aby Ježiš zoslal dážď, zachránil úrodu a ušetril dobytok.

Keď prišiel rad na Renátku, aby sa modlila, povedala: „Drahý Ježišu, ak nechceš poslať dážď, pošli, prosím, aspoň vodu do našej studne.“

Ocko sa v duchu zasmial, pretože si nevedel predstaviť, ako by sa mohla dostať voda do studne bez dažďa. Renátka v tom nevidela problém. Verila, že Ježiš môže urobiť čokoľvek. Keď vstali od modlitby vyhlásila, že si je celkom istá, že Ježiš vypočul jej modlitbu.

Otec s mamou šli za svojimi povinnosťami okolo domu. Renátka sa ponáhľala k studni, aby sa pozrela, čo Ježiš urobil.

Musela poriadne zatlačiť, aby sa jej podarilo odsunúť kryt studne a mohla sa pozrieť dnu. Studňa však bola taká hlboká a temná, že nevidela vôbec nič. Zdvihla malý kameň a pustila ho do studne. Počúvala tak, že ani nedýchala. O chvíľu sa ozvalo – „čľup!“

Utekala domov, ako jej nohy stačili a kričala:

„Ježiš poslal vodu! Ježiš nám poslal vodu!“

Ocko tomu nechcel veriť. Predsa však utekal aj s mamou k studni pozrieť sa. Pustil dnu malý kamienok a ozvalo sa – „čľup!“ Hneď začal pumpovať a o chvíľu už tiekol prúd čistej a studenej vody.

Akí boli všetci šťastní a vďační! Odvtedy mali v tejto studni vodu stále. Renátka vie, prečo. Prosila Ježiša, aby poslal vodu do studne a on to urobil. Vypočul modlitbu tohoto malého dievčatka.

Prečo by sme sa mali báť obrátiť sa na svojho Pána s detskou dôverou ako malá Renátka?


Zdieľať: