Silné a trvalé vzťahy majú spoločnú jednu črtu – vysoký stupeň intimity. Čo je to vlastne intimita? Je to najhlbšia súčasť vzťahu. Je to zdieľanie citov a najosobnejších myšlienok. Je to vzťah založený na úprimnosti a dôvere.

Dôvera – Dôvera sa získava postupne. Kroky, ktoré vedú od nedôvery k dôvere, nesmú byť unáhlené. Na to, aby sa vám podarilo vytvoriť vzťah založený na dôvere, treba dostatok času, úsilia i vytrvalosti.

Úprimnosť – Skryté veci vyjdú skôr či neskôr najavo a môžu ublížiť. Preto je vždy lepšie byť úprimný ako klamať. Treba si však uvedomiť, že úprimnosť neznamená surovosť. Môžete byť sami sebou a nemusíte sa hrať na niekoho iného a lepšieho.

Sloboda – Každý môže slobodne rozvíjať svoje osobné záľuby, schopnosti a svoj talent bez akéhokoľvek nátlaku zo strany partnera, aby sa prispôsobil jeho záujmom či názorom. Nikto nie je nadradený nad nikým.

Čas – Dôvera, pochopenie, oddanosť a úprimnosť potrebujú dostatok času, aby mohli zapustiť korene a postupne sa rozvíjať.


Zdieľať: