Charles Osgood rozprával príbeh o dvoch dámach, ktoré trávili čas v zotavovni. Obe boli následkom mozgovej mŕtvice postihnuté. Margaréta mala ochrnutú ľavú stranu, Rút zas pravú. Obidve dámy boli uznávané klaviristky, ale po tom, čo sa im stalo, sa vzdali nádeje, že ešte budú môcť niekedy hrať na klavíri. Riaditeľ sanatória si s nimi sadol ku klavíru a požiadal ich, aby sa pokúsili zahrať niektoré sólové časti spolu. Nechali sa nahovoriť a začali spolu cvičiť – Margaréta hrala pravou rukou a Rút ľavou. Tak začalo medzi nimi vznikať priateľstvo.

Tieto dámy sú krásnym príkladom toho, ako jeden druhého potrebujeme – v rodine, v škole, v práci – potrebujeme pracovať spolu! To, čo človek nedokáže urobiť sám, môžu dvaja alebo viacerí dokázať spoločnými silami – a v krásnej harmónii.

Boh nás stvoril pre spoluprácu. Najlepšie výsledky dosahujeme, keď pracujeme v tíme, pretože naše nedostatky sú vyvážené silnými stránkami tých druhých; a naopak – naše klady dopĺňajú nedostatky iných. Uvažoval si niekedy o tom, čím by si mohol prispieť vo svojom kolektíve?

Spolu sme odvážnejší. Lepšie výsledky dosiahneme v tíme. Čo si myslíš, prečo Ježiš vyslal svojich učeníkov po dvoch? Pretože keď je jeden slabý, druhý ho môže posilniť a povzbudiť.


Zdieľať: