Viem o stroji, ktorý je riadený azda najmenším počítačovým systémom, aký poznám. Má výborné stereo i video, ktoré fungujú bez toho, aby sa museli napojiť na elektrickú sieť alebo baterky. Jeho chladiace zariadenie udržiava stálu teplotu po celý rok a za každého počasia. 57 percent hmotnosti tohto stroja tvorí voda. Má v sebe zabudované zázračné čerpadlo, ktoré prečerpáva tekutiny cez takmer 90 000km malých rúročiek. Tento stroj dokáže skladať hudbu, písať romány a do pamäte si uložiť ohromné množstvo mega bytov, ku ktorým má okamžitý prístup. Jeho súčasťou je systém produkujúci energiu a tiež filtračný systém, ktorý zachytí cudzie prvky a látky, ktoré sa doň dostali. V tomto zariadení prebiehajú rôzne chemické procesy, ktoré regulujú jeho chod. Mnohé jeho časti majú schopnosť samy sa regenerovať, ak sa opotrebujú. Existuje možnosť, že sa dva takéto stroje spoja v interakcii a vyprodukujú tretí stroj, ktorý bude mať podobné vlastnosti ako dva interakčné stroje. Zvláštne je aj to, že tento stroj môže aj rozprávať. Výrobca dáva záruku približne na 70 rokov!

Určite ste uhádli, o čom hovorím. Mám na mysli ľudské telo, stroj, ktorý bol utvorený rukou nášho Stvoriteľa.

Ľudské telo je však viac ako stroj. Boh nás stvoril na svoj obraz. Sme viac než len kombinácia svalov, kostí, tuku a krvi. Vieme myslieť, usudzovať, tvoriť, milovať, cítiť a rozhodovať sa. Sme utvorení so schopnosťou nadviazať vzťah so svojím Tvorcom, čo obyčajné stroje nikdy nedokážu.


Zdieľať: