Jeden čínsky kresťan bol pre svoju vieru uväznený. Vo väzení strávil dlhý čas. Nakoniec ho postavili pred súd.

„Ešte stále veríš v kresťanstvo?“ spýtal sa ho sudca s ironickým nádychom v hlase.

„Nie, to nie je kresťanstvo, v čo verím,“ odpovedal muž.

„Ale? A v čo teda?“

„Verím v Ježiša Krista. Teda nie v nejaké náboženstvo, ale v Osobu,“ odpovedal kresťan.

„Nehrajme sa tu na slovíčka,“ povedal sudca.

„Vy mi nerozumiete,“ odvetil kresťan. „Môžete zatvoriť kostoly, uväzniť alebo zabiť kresťanov, zakázať všetky náboženstvá a dokonca spáliť všetky Biblie – ale môžete ublížiť Ježišovi? Nie. Ten žije večne. Žije v mojom srdci. Odtiaľ ho nemôžete vytrhnúť!“


Zdieľať: