F. B. Meyer sa plavil zo severného Írska do Anglicka. Rozprával príbeh o tom, že ich loď mala raz v noci vplávať do prístavu. Nebolo vidno nič, len množstvo svetiel. Pán Meyer rozmýšľal, ako v takomto chaose rôznych svetiel dokáže kapitán v noci bezpečne nasmerovať loď do prístavu. Nedalo mu to pokoj, preto šiel za ním a spýtal sa ho na to.

Kapitán ho vzal hore na mostík a povedal: „Je to vlastne celkom jednoduché. Ukážem vám, ako sa to robí. Vidíte to veľké svetlo vľavo? A vidíte to ďalšie veľké svetlo napravo od neho? A vidíte aj to veľké svetlo v diaľke, ktoré vyniká medzi ostatnými? A teraz sa dívajte na tieto tri svetlá a uvidíte, čo sa stane.“ Keď pán Meyer dlhšie hľadel na svetlá, vonkajšie ľavé svetlo sa postupne približovalo k prostrednému svetlu, až s ním celkom splynulo. Ako sa loď otáčala, toto svetlo sa postupne spájalo aj s tretím svetlom. „Tak vidíte,“ povedal kapitán, „všetko, čo musím urobiť, je dávať pozor, aby tie tri svetlá splynuli do jedného; potom už môžem ísť smelo vpred.“

Aj veriaci človek má v živote tri svetlá, ktoré ho vedú v poznávaní Božej vôle. Keď sa Písmo sväté a hlas svedomia spoja s vonkajšími okolnosťami, aby splynuli v jedno, nemusíme sa báť. Môžeme ísť smelo dopredu. Boh nám jasne ukazuje svoju vôľu.


Zdieľať: